27.10.2019

Съобщение

Телефонен номер на Общинска избирателна комисия-Девня  за приемане на сигнали в изборния ден, във връзка с нарушения на изборния процес :

  • 0882 212732
19.10.2019

Съобщение

Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в определените в Решение № 54 от 30.09.2019г. на ОИК -Девня секции, както следва:

Избирателна секция №031400004 , с адрес: гр. Девня, ул. „Капитан Петко“ № 26  / сградата на СУ „Васил Левски“/ 

Избирателна секция №031400009 , с адрес: гр. Девня, ул. „Отец Паисий“ № 1, / сградата на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания / 

Община Девня осигурява специализиран транспорт през изборния ден за превозване на лица с физически увреждания от техните домове до избирателната секция и обратно. Заявки се приемат на тел: 0519 47011 от 08:00 ч. до 19:00 ч. на 27.10.2019 г.

15.10.2019

Съобщение

ОИК Девня уведомява ръководствата на политическите партии и коалиции на територията на община Девня  и членовете на секционните ибирателни комисии /СИК/, че обучението на съставите на СИК ще се проведе на 18 октомври 2019 г. /петък/ в ритуалната зала в сградата на общинска администрация Девня.

Присъствиено на членовете на СИК е задължително.

Съгласно решение на ЦИК на присъствалите  членове се изплаща възнаграждение за участие в обучението. 

29.09.2019

Съобщение

Избирателни секции за гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението, снабдени с рампи и с кабини за гласуване на хора с увреждания, както следва:

 

по

ред

Населено място

Избирателна секция

Адрес

1.

Гр. Девня

031400004

Кв. Девня, СУ „Васил Левски”

2.

Гр. Девня

031400009

Кв. Девня, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

 

Заявки за осигуряване на транспорт в изборния ден от гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението ще се приемат на 27.10.2019 г. /неделя/ от 06.00 ч. до края на изборния ден  на телефон 0519 47011 или на адрес гр. Девня, бул.”Съединение” № 78 - информационен център.

Транспортирането на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението ще се извършва с автомобил, приспособен за превоз и на хора с инвалидни колички.

24.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Девня- 25.09.2019г от 17.00ч.

24.09.2019

Съобщение

ОИК-Девня съобщава:

На 25.09.2019г. от 17.30ч.  в стая 7, т.2 в сградата на общинска администрация ще проведе теглене на жребий за определяне на поредността за участие в диспутите в регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ.

Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите и местните коалиции и инициативни комитети, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите, както и представители на регионалните радио и телевизионни центрове на БНТ и БНР, представители на средства за масово осведомяване.

20.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на 24.09.2019г. от 17.30ч.

16.09.2019

Следващо заседание ОИК Девня

Следващо заседание на оик девня- 20.09 от 17,30ч.

13.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК - Девня - 16.09.2019г. - 17.30 ч.

12.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на 13.09.2019г  от 17.30ч.

09.09.2019

Съобщение

Следващото заседание е насрочено  на 11.09.2019г. - 17.00ч.

още съобщения

Календар

Решения

всички решения